Skip to content
Main Banner

Học viện Phanxicô khai giảng năm học 2019 – 2020

BTT HOCVIEN OFMVN
2024-05-06 08:01 UTC+7 71

Vào lúc 8 giờ 15 ngày 4/9/2019, Học viện Phanxicô tổ chức thánh lễ khai giảng năm học mới. Thánh lễ do anh Phó Giám tỉnh Giuse Vũ Liên Minh chủ tế, cùng đồng tế với anh có các linh mục gồm các anh trong Tỉnh Dòng và các linh mục thuộc các Dòng tu khác mà có sinh viên đang theo học tại Học viện, và có 200 tu sĩ sinh viên tham dự thánh lễ. Lễ khai giảng năm nay tổ chức trong bầu khí đặc biệt: nhân kỷ niệm 90 năm Dòng Anh Em Hèn Mọn được thiết lập tại Việt Nam và 60 năm thành lập Chủng viện Phanxicô Thủ Đức, là tiền thân của Học viện Phanxicô hiện nay.

Sau Thánh lễ, mọi người có ít phút giải lao trước khi vào trở lại hội trường để gặp gỡ và chia sẻ giữa các giáo sư và sinh viên.

Học viện năm nay có 200 học viên, gồm: Anh Em Hèn Mọn 84 anh em; số sinh viên còn lại 116 thuộc 14 hội dòng khác. Số Giáo sư dạy tại Học viện là 42 vị, 19 vị thuộc Dòng Anh Em Hèn Mọn.

Chia sẻ