Skip to content
Main Banner

Lễ Bế Giảng, Phát Bằng Tốt Nghiệp và Ra Trường

BTT HOCVIEN OFMVN
2024-05-06 07:59 UTC+7 75

Thứ Năm, ngày 30 tháng 5 năm 2019, Học viện Phanxicô đã tổ chức Lễ Bế giảng năm học 2018-2019, phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa VIII và lễ ra trường cho sinh viên khóa IX.

Thành phần tham dự gồm: các Giáo sư của Học viện, các Bề trên, Giám học của các dòng có tu sĩ sinh viên học tại Học viện, các tu sĩ sinh viên khóa VIII trở về Học viện nhận bằng Tốt nghiệp.

Phần đầu của ngày lễ, Ban Giám đốc cùng với các sinh viên của Học viện lượng giá lại năm học vừa qua. Anh Giám học nhận định về các hoạt động học tập và giảng dạy của Học viện trong năm qua. Một số phát biểu của các Bề trên, các đại diện của các dòng và những cảm nhận của một số sinh viên đại diện. Cuối cùng là trao quà lưu niệm cho các sinh viên ra trường.

Trọng tâm của ngày lễ là Thánh lễ Bế giảng do anh Giám tỉnh Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, OFM, chủ tế. Cùng đồng tế với anh có anh Phó Giám Tỉnh, các anh trong Ban Giám đốc và các linh mục của các dòng tu khác. Sau phần hiệp lễ có nghi thức trao bằng tốt nghiệp cho 21 sinh viên thuộc khóa VIII về dự lễ. Sau đó là nghi thức sai đi dành cho 29 tu sĩ sinh viên thuộc các dòng tu và tu hội khác nhau thuộc khóa IX đã hoàn thành chương trình thần học tại Học viện.

Sau thánh lễ, tất cả các sinh viên tu sĩ, khách mời cùng với quý Bề trên và quý Giáo sư cùng chia sẽ bữa cơm huynh đệ và giao lưu văn nghệ.

Đặng Đình Quản

Chia sẻ