Skip to content
Main Banner

Thần học trí tuệ chính là thần học tình yêu

BTT HOCVIEN OFMVN
2024-05-13 07:01 UTC+7 83
Trong buổi tiếp kiến dành cho các thành viên của Mạng lưới Hiệp hội Thần học Công giáo Quốc tế (INSeCT) vào sáng ngày 10/11/2024, Đức Thánh Cha nói rằng "Thần học thực sự là một sứ vụ quan trọng và cần thiết của Giáo hội", và "thần học trí tuệ chính là thần học của tình yêu".

Vatican News

Với khoảng 30 hiệp hội thành viên và các nhóm liên kết, Mạng lưới Hiệp hội Thần học Công giáo Quốc tế nhắm "phát triển thần học hàn lâm và nghiên cứu thần học" trên khắp thế giới.

Thần học quan trọng và cần thiết

Trong bài phát biểu được trao cho các tham dự viên Đức Thánh Cha giải thích tại sao thần học ngày nay lại quan trọng. Thứ nhất, "một phần đức tin Công giáo của chúng ta là giải thích cho tất cả những ai muốn biết lý do hy vọng của chúng ta. Niềm hy vọng này không phải là một cảm xúc, nhưng chính là Con Người của Chúa Giêsu Kitô.

Thứ hai, "những thay đổi mang tính thời đại" mà một xã hội ngày càng đa nguyên phải đối mặt phải được "đánh giá một cách nghiêm túc" để nuôi dưỡng tình huynh đệ con người và chăm sóc công trình sáng tạo.

Và cuối cùng, sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học và công nghệ, ví dụ về trí tuệ nhân tạo, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực hướng tới "sự hiểu biết chung về ý nghĩa của con người".

Ba hướng dẫn cho thần học ngày nay

Trung thành với truyền thống một cách sáng tạo

Và Đức Thánh Cha đề xuất ba hướng dẫn cho thần học ngày nay, bắt đầu bằng "sự trung thành với truyền thống một cách sáng tạo". Ngài nhấn mạnh: "Thần học sống động", vì vậy phải tiếp tục phát triển và "thể hiện Tin Mừng ở mọi vùng đất và mọi nền văn hóa".

Tiếp cận "liên ngành"

Điều này đòi hỏi một cách tiếp cận "liên ngành", điều không phải là "mốt nhất thời" mà là một đòi hỏi của thần học; thần học đòi hỏi phải lắng nghe các kết quả của khoa học nhân văn, và đổi lại, cống hiến sự khôn ngoan Kitô giáo để chúng phát triển đúng đắn.

Có tính tập thể 

Sự cộng tác cần thiết trong thần học và giữa các ngành khoa học khác là một trách nhiệm, điều yêu cầu "tính tập thể và tính hiệp hành".

Thần học trí tuệ là thần học tình yêu

Cuối cùng, Đức Thánh Cha lưu ý rằng sứ vụ thần học "không thể được thực hiện nếu không phục hồi "đặc tính trí tuệ của thần học". Ngài giải thích rằng kiến thức phải được theo đuổi dưới ánh sáng của trí tuệ, "hợp nhất giữa đức tin và nhân đức, lý luận phê phán và tình yêu". Ngài kết luận: "Thần học trí tuệ là thần học về tình yêu, bởi vì 'ai không yêu thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu'".


Chia sẻ